SOU 2007:51 Riksbankens finansiella oberoende - 9789138227725 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2007:51 Riksbankens finansiella oberoende
   
 
Titel:SOU 2007:51 Riksbankens finansiella oberoende
Utgivningsår:2007
Omfång:179 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227725
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om riksbankens kapitalstruktur och vinstdisposition
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:51
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 215 SEK exkl. moms

 

I betänkandet lämnas två alternativa förslag som syftar till att stärka Riksbankens finansiella oberoende. Gemensamt för förslagen är att båda medför att storleken på Riksbankens eget kapital skall bestämmas i lag och att alla vinster som gör att dessa kapitalnivåer överstigs kan delas ut till staten. Skillnaden mellan förslagen är synen på sedelmängden, som precis som eget kapital i dag utgör en kostnadsfri finansieringskälla för Riksbanken.
 
  © 2017 Jure AB