SOU 2007:57 Etiskt godkännande av djurförsök - 9789138227886 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2007:57 Etiskt godkännande av djurförsök
– nya former för överprövning
   
 
Titel:SOU 2007:57 Etiskt godkännande av djurförsök – nya former för överprövning
Utgivningsår:2007
Omfång:213 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227886
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2006 års djurförsöksetiska utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:57
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 213 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att det inrättas en särskild nämnd, som skall heta Centrala djurförsöksetiska nämnden, för överprövning av beslut om djurförsök.
 
  © 2017 Jure AB