SOU 2007:62 Utjämning av kommunernas LSS-kostnader - 9789138227961 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2007:62 Utjämning av kommunernas LSS-kostnader
– översyn och förslag
   
 
Titel:SOU 2007:62 Utjämning av kommunernas LSS-kostnader – översyn och förslag
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även SOU 2006:69 samt prop. 2007/08:88.
Utgivningsår:2007
Omfång:260 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227961
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:LSS-utjämningskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:62
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 257 SEK exkl. moms

 

Slutbetänkandet innehåller en översyn av det kommunala kostnadsutjämningssystemet för stöd och service till funktionshindrade. Systemet har sedan början av år 2006 följts upp och resultatet redovisas nu. Slutbetänkandet innehåller också förslag till förbättringar av systemet.
 
  © 2017 Jure AB