SOU 2007:64 Studiestödsdatalag - 9789138227985 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2007:64 Studiestödsdatalag
   
 
Titel:SOU 2007:64 Studiestödsdatalag
Utgivningsår:2007
Omfång:229 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227985
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Studiestödsdatautredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:64
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 262 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås en särskild lag för Centrala studiestödsnämndens (CSN:s) behandling av personuppgifter i bland annat databaser som skall skydda den personliga integriteten för studerande och andra registrerade.
 
  © 2017 Jure AB