SOU 2007:73 Kostnader för personlig assistans - 9789138228104 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2007:73 Kostnader för personlig assistans
– Skärpta regler för utbetalning, användning och återbetalning av assistansersättning
   
 
Titel:SOU 2007:73 Kostnader för personlig assistans – Skärpta regler för utbetalning, användning och återbetalning av assistansersättning
Anmärkning:Delbetänkande. Se även SOU 2005:100.
Utgivningsår:2007
Omfång:100 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138228104
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:LSS-kommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:73
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 194 SEK exkl. moms

 

Bland förslagen:
– Den ersättningsberättigade måste använda hela assistansersättningen för att köpa personlig assistans eller själv vara arbetsgivare för sina personliga assistenter.
– Den som köper personlig assistans skall inte få ta emot några ersättningar eller andra ekonomiska förmåner av assistansanordnaren annat än om det finns vissa särskilda skäl för det. Assistansanordnare skall inte heller få betala ut ersättningar och ekonomiska förmåner utan särskilda skäl.
– Den ersättningsberättigade skall kunna redovisa hur den utbetalda assistansersättningen har använts. I vissa fall skall överskott av assistansersättningen betalas tillbaka till Försäkringskassan.
– Försäkringskassan får kontrollera hur den enskilde använt assistansersättningen. Försäkringskassan skall också, efter samråd med den ersättningsberättigade, få besluta att assistansersättningen betalas ut till annan assistansanordnare än denne valt.
– Staten skall ta ett större ansvar för att alla berörda får en samlad information om vilka regler som gäller i samband med personlig assistans.
 
  © 2017 Jure AB