Handbok om barnkonventionen - 9789163316890 - Jure bokhandel

 

 
 
Handbok om barnkonventionen
   
 
Titel:Handbok om barnkonventionen
Utgivningsår:2008
Omfång:478 sid.
Förlag:UNICEF
ISBN:9789163316890
Ämnesord:Internationell rätt , Familjerätt , Offentlig rätt

Pris: 387 SEK exkl. moms

 

För första gången utkommer nu en handbok som behandlar svensk lagstiftning och praxis när det gäller barnkonventionen.

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs 1989 och ratificerades av Sverige 1990. Den här handboken är en vägledning för alla dem som tillämpar barnkonventionen och vill omsätta den i verklig handling.

Boken består av en översättning av delar av "Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child". Dessutom behandlas lagstiftning och praxis när det gäller barnets rättigheter i Sverige. I boken beskrivs varje artikel i barnkonventionen med utgångspunkt i den tolkning som gjorts av FN:s barnrättskommitté. Under vissa artiklar ges exempel på tillämpning av barnkonventionen i Sverige. Genomgående ges påminnelser om barnkonventionens fyra grundläggande principer: skydd mot diskriminering, barnets bästa, barnets rätt till utveckling och respekt för barnets åsikter.
 
  © 2017 Jure AB