SOU 2007:105 Territoriellt samarbete inom EU - 9789138228692 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2007:105 Territoriellt samarbete inom EU
   
 
Titel:SOU 2007:105 Territoriellt samarbete inom EU
Utgivningsår:2007
Omfång:196 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138228692
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om territoriellt samarbete inom EU
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:105
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 215 SEK exkl. moms

 

Utredningen har haft i uppdrag att överväga behoven av nya författningar och författningsändringar med anledning av Europaparlamentets och rådets beslut om en ny förordning om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS).
 
  © 2017 Jure AB