SOU 2008:1 Barlastvattenkonventionen - 9789138228753 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:1 Barlastvattenkonventionen
– om Sveriges anslutning
   
 
Titel:SOU 2008:1 Barlastvattenkonventionen – om Sveriges anslutning
Utgivningsår:2008
Omfång:226 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138228753
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Barlastvattenutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:1
Ämnesord:Miljörätt , Offentlig rätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

Utredningen anser att Sverige bör ansluta till barlastvattenkonventionen, vars syfte är att förebygga, begränsa och slutligen eliminera överföring av skadliga vattenlevande organismer. De miljömässiga och samhällsekonomiska vinsterna härav skulle vara stora. En anslutning till konventionen skulle även bidra till ett uppfyllande av Sveriges åtaganden inom ramen för bl.a. konventionen om biologisk mångfald, konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö och konventionen för skydd av den marina miljön i nordöstra Atlanten.
 
  © 2017 Jure AB