SOU 2007:110 Tillfälliga regler om tillstånd att sända kommersiell radio - 9789138228845 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2007:110 Tillfälliga regler om tillstånd att sända kommersiell radio
   
 
Titel:SOU 2007:110 Tillfälliga regler om tillstånd att sända kommersiell radio
Anmärkning:Delbetänkande. Se även SOU 2008:2 och prop. 2007/08:106.
Utgivningsår:2007
Omfång:54 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138228845
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2007 års utredning om kommersiell radio
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:110
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 184 SEK exkl. moms

 

Delbetänkandet innehåller förslag till hur de befintliga tillstånden att sända lokalradio kan förlängas i avvaktan på att ett nytt regelverk träder i kraft.
 
  © 2017 Jure AB