SOU 2007:113 Några alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning - 9789138228906 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2007:113 Några alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning
   
 
Titel:SOU 2007:113 Några alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning
Anmärkning:Delbetänkande. Se även prop. 2007/08:119.
Utgivningsår:2007
Omfång:86 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138228906
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Alkohollagsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:113
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 184 SEK exkl. moms

 

Utredningen har i uppdrag att göra en övergripande översyn av alkohollagen. Utgångspunkten skall vara en restriktiv alkoholpolitik till skydd för folkhälsan. De frågor som behandlas i detta delbetänkande är privatinförsel av spritdrycker, vin och starköl samt indirekt reklam för alkoholdrycker.
 
  © 2017 Jure AB