SOU 2008:4 Omreglering av apoteksmarknaden - Del 2 - 9789138228913 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:4 Omreglering av apoteksmarknaden - Del 2
   
 
Titel:SOU 2008:4 Omreglering av apoteksmarknaden - Del 2
Anmärkning:Huvudbetänkande. Se även Del 1, delbetänkande SOU 2007:53, SOU 2008:28, SOU 2008:33 samt prop. 2007/08:87.
Utgivningsår:2008
Omfång:375 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138228913
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Apoteksmarknadsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:4
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 336 SEK exkl. moms

 

Huvudbetänkandet innehåller förslag som möjliggör även för andra aktörer än Apoteket AB att bedriva detaljhandel med receptbelagda och receptfria läkemedel.

Utredningen lämnar också förslag om bl.a. prissättning av läkemedel, distanshandel med läkemedel och hur det skall säkerställas att vissa tjänster och funktioner som i dag utförs av Apoteket AB kommer att finnas tillgängliga även i framtiden.

Enligt utredningens förslag skall inte läkemedelstillverkare, innehavare av försäljningsgodkännande för ett läkemedel eller förskrivare kunna beviljas tillstånd.

Denna del innehåller kapitel 15–25 av utredningen.
 
  © 2017 Jure AB