SOU 2008:2 Immunitet för stater och deras egendom - 9789138228791 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:2 Immunitet för stater och deras egendom
   
 
Titel:SOU 2008:2 Immunitet för stater och deras egendom
Utgivningsår:2008
Omfång:238 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138228791
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om statsimmunitet i svensk rätt
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:2
Ämnesord:Internationell rätt , Offentlig rätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att Sverige skall godkänna FN:s konvention om immunitet för stater och deras egendom och att konventionen införlivas i svensk rätt. Statsimmunitet innebär att en stat inte är skyldig att underkasta sig en annan stats domstolars dömande eller verkställande jurisdiktion.
 
  © 2017 Jure AB