SOU 2008:3 Skyddet för den personliga integriteten - 9789138228814 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:3 Skyddet för den personliga integriteten
– Bedömningar och förslag
   
 
Titel:SOU 2008:3 Skyddet för den personliga integriteten – Bedömningar och förslag
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även SOU 2007:22 del 1-2.
Utgivningsår:2008
Omfång:357 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138228814
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Integritetsskyddskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:3
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 336 SEK exkl. moms

 

Ett skydd mot övervakning och kartläggning skrivs in i grundlagen. Fotografering utan samtycke i privata miljöer blir i princip förbjudet. En årlig skrivelse om integritetsskyddet bör överlämnas till riksdagen. Detta föreslår den parlamentariskt sammansatta Integritetsskyddskommittén i sitt slutbetänkande.
 
  © 2017 Jure AB