SOU 2008:5 Könsdiskriminerande reklam - 9789138228937 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:5 Könsdiskriminerande reklam
– kränkande utformning av kommersiella meddelanden
   
 
Titel:SOU 2008:5 Könsdiskriminerande reklam – kränkande utformning av kommersiella meddelanden
Utgivningsår:2008
Omfång:319 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138228937
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om könsdiskriminerande reklam (N 2006:12)
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:5
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

I betänkandet kartläggs utvecklingen och omfattningen av könsdiskriminerande reklam i Sverige och lämnar förslag till hur lagstiftning mot sådan reklam skulle kunna utformas. Här redovisas också för- och nackdelar med dessa förslag. I uppdraget har också ingått att beakta andra möjligheter att komma till rätta med könsdiskriminerande reklam, till exempel genom näringslivets egna självreglerande organ. Utredingen föreslår att Konsumentombudsmannen skall utöva tillsyn över att lagen följs och vara ensam berättigad att föra talan eller meddela föreläggande om förbud för näringsidkare att fortsätta använda reklam som strider mot formkraven.
 
  © 2017 Jure AB