SOU 2008:6 Fastighetsmäklaren och konsumenten - 9789138228944 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:6 Fastighetsmäklaren och konsumenten
   
 
Titel:SOU 2008:6 Fastighetsmäklaren och konsumenten
Utgivningsår:2008
Omfång:433 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138228944
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Fastighetsmäklarutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:6
Ämnesord:Fastighetsrätt , Marknadsrätt

Pris: 336 SEK exkl. moms

 

Utredningen har sett över fastighetsmäklarlagen och överväger vilka ändringar och kompletteringar i lagen som bör göras.

Utgångspunkter: lagstiftningen skall ge konsumenter ett gott skydd anpassat till nuvarande förhållanden vid affärer som avser det egna boendet, ge så goda förutsättningar som möjligt för fastighetsmäklare att bedriva sin verksamhet utan att orsaka negativ påverkan på konsumentskyddet.

Utredningen har också undersökt praxisen kring begreppet god fastighetsmäklarsed och om mäklare anger anmärkningsvärt låga priser i annonser och hur mäklare agerar vid budgivning.
 
  © 2017 Jure AB