SOU 2008:10 21+1 %26%238594%3B 2 En ny myndighet för tillsyn och effektivitetsgranskning av socialförsäkringen - 9789138229088 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:10 21+1 → 2 En ny myndighet för tillsyn och effektivitetsgranskning av socialförsäkringen
   
 
Titel:SOU 2008:10 21+1 → 2 En ny myndighet för tillsyn och effektivitetsgranskning av socialförsäkringen
Utgivningsår:2008
Omfång:151 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229088
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen av tillsyn över socialförsäkringsområdet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:10
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 204 SEK exkl. moms

 

I betänkandet lämnas förslag om att inrätta en ny myndighet, Inspektionen över socialförsäkringen, fr.o.m. den 1 januari 2009. Inspektionen föreslås få i uppgift att utöva tillsyn och effektivitetsgranskning över socialförsäkringsområdet. Myndigheten föreslås få ansvar för tillsyn och effektivitetsgranskning över hela Försäkringskassans verksamhet, Premiepensionsmyndigheten i de delar som inte står under Finansinspektionens tillsyn samt Skatteverket i de delar som avser hantering av frågor rörande pensionsgrundande inkomst. Socialförsäkringen kostar årligen omkring 450 miljarder kronor, inräknat cirka 9 miljarder för administration. Motiven är att regeringen för sin styrning och utveckling av socialförsäkringen behöver kvalificerat underlag från en oberoende källa som granskar och värderar arbetet hos myndigheterna som administrerar försäkringen.
 
  © 2017 Jure AB