SOU 2008:8 Bidrag på lika villkor - 9789138229040 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:8 Bidrag på lika villkor
   
 
Titel:SOU 2008:8 Bidrag på lika villkor
Anmärkning:Delbetänkande.
Utgivningsår:2008
Omfång:185 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229040
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om villkoren för fristående skolor
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:8
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 226 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att en möjlighet till förvaltningsbesvär införs för fristående skolor samt huvudmännen för enskilda förskolor, fritidshem och förskoleklasser för att få en fullständig domstolsprövning av kommunens beslut om bidrag. Här lämnas även förslag om hur bidraget skall beräknas.
 
  © 2017 Jure AB