SOU 2008:11 Frihet för studenter - 9789138229101 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:11 Frihet för studenter
– om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas
   
 
Titel:SOU 2008:11 Frihet för studenter – om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas
Utgivningsår:2008
Omfång:141 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229101
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Obligatorieutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:11
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 204 SEK exkl. moms

 

I utredningen föreslås hur det obligatoriska medlemskapet i studentsammanslutningar kan avvecklas samtidigt som värdefull verksamhet som dessa sammanslutningar i dag bedriver skall kunna leva vidare.
 
  © 2017 Jure AB