SOU 2007:108 Kön, makt och statistik - 9789138228760 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2007:108 Kön, makt och statistik
   
 
Titel:SOU 2007:108 Kön, makt och statistik
Utgivningsår:2007
Omfång:385 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138228760
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen kvinnor och män på maktpositioner i det svenska samhället
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:108
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 336 SEK exkl. moms

 

Regering och riksdag har ungefär lika många kvinnor som män och inom de politiska partierna är styrelser och verkställande utskott lika fördelade mellan könen. Mansdominansen är kraftigast inom privatägda företag och organisationer. Men för både förvaltning och näringsliv gäller att männen alltjämt dominerar på de flesta chefsnivåer. Utredningen konstaterar att det finns en någorlunda jämn fördelning på väl synliga positioner - oftast på nationell nivå - som är känsliga för politiska åtgärder och hänsyn. Men där den offentliga granskningen inte är lika omfattande är jämställdhetens symbolvärde inte lika högt och där tar sig kvinnor sällan in på chefspositionerna.
 
  © 2017 Jure AB