SOU 2008:7 Världsklass! Åtgärdsplan för den kliniska forskningen - 9789138228999 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:7 Världsklass! Åtgärdsplan för den kliniska forskningen
   
 
Titel:SOU 2008:7 Världsklass! Åtgärdsplan för den kliniska forskningen
Anmärkning:Delbetänkande.
Utgivningsår:2008
Omfång:275 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138228999
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen av den kliniska forskningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:7
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet beskrivs den kliniska forskningens förutsättningar i form av organisation, resurstilldelning och forskningens kvalitet liksom att belysa företagens förutsättningar för att genomföra kliniska prövningar i Sverige. Utifrån dessa beskrivningar lämnas detta förslag till åtgärdsplan, i syfte att generellt öka den kliniska forskningens kvalitet, konkurrenskraft och ge forskarna en bättre bas för sitt arbete.
 
  © 2017 Jure AB