SOU 2008:13 Bättre kontakt via nätet - 9789138229149 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:13 Bättre kontakt via nätet
– om anslutning av förnybar elproduktion
   
 
Titel:SOU 2008:13 Bättre kontakt via nätet – om anslutning av förnybar elproduktion
Utgivningsår:2008
Omfång:255 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229149
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Nätanslutningsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:13
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

Betänkandet innehåller förslag som bedöms kunna leda till:
- Mer egenproducerad elektricitet. Föreslår att små kraftverk skall kunna anslutas utan krav på timmätning, vilket leder till lägre kostnader.
- Förenklad och snabbare nätanslutning av anläggningar för produktion av förnybar el. Föreslår lättnader i koncessionshanteringen för elnät och administrativa riktlinjer för hur producenter av förnybar el skall komma överens med nätföretagen vid anslutning.
- Mer samhällsekonomisk utbyggnad av förnybar elproduktion. Föreslår att dagens 1 500 kW-gräns för nedsatt nätavgift ersätts med en begränsning av nätavgiften till 3 öre per kWh.
- Mer samhällsekonomisk utbyggnad av elnäten. Föreslår ett inrättande av en investeringsfond för att underlätta investeringar för förstärkning av elnäten.
 
  © 2017 Jure AB