SOU 2008:17 Frivux - 9789138229200 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:17 Frivux
– Valfrihet i vuxenutbildningen
   
 
Titel:SOU 2008:17 Frivux – Valfrihet i vuxenutbildningen
Utgivningsår:2008
Omfång:320 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229200
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Frivuxutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:17
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

Utredningen undersöker och lämnar förslag på utformning och införande av ett system för fristående vuxenutbildning med verksamheter som motsvarar skolformerna inom det offentliga skolväsendet för vuxna; kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda och svenskundervisning för invandrare. Den lämnar vidare förslag kring tillstånd, bidrag, avgifter, tillsyn och uppföljning inom ett system för fristående vuxenutbildning.
 
  © 2017 Jure AB