SOU 2000:17 Folkbokföring efter stat- kyrkareformen m.m. - 9138211556 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2000:17 Folkbokföring efter stat- kyrkareformen m.m.
   
 
Titel:SOU 2000:17 Folkbokföring efter stat- kyrkareformen m.m.
Anmärkning:Betänkande.
Utgivningsår:2000
Omfång:173 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138211556
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om folkbokföring i församling
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:17
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

Som en följd av kyrka-statreformen föreslås att begreppet territoriell församling i folkbokföringslagen skall utgå och ersättas med kommun. Uppgifter om församling skall registreras inom folkbokföringen under en övergångsperiod fram till år 2005 för att därefter upphöra, utom när det gäller uppbörd av begravningsavgifter.
 
  © 2017 Jure AB