SOU 2008:22 Ett stabsstöd i tiden - 9789138229286 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:22 Ett stabsstöd i tiden
   
 
Titel:SOU 2008:22 Ett stabsstöd i tiden
Utgivningsår:2008
Omfång:184 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229286
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Stabsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:22
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 226 SEK exkl. moms

 

Utredningen har gjort en översyn av Ekonomistyrningsverket, Kammarkollegiet, Statskontoret och Verket för förvaltningsutveckling (Verva). Uppdraget är att klargöra ansvarsförhållanden mellan myndigheterna och tydliggöra deras roll i det fortsatta arbetet med att utveckla den statliga förvaltningen.
 
  © 2017 Jure AB