Regeringens skrivelse 2007/08:111 Barnpolitiken - en politik för barnets rättigheter - 200708111 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2007/08:111 Barnpolitiken - en politik för barnets rättigheter
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2007/08:111 Barnpolitiken - en politik för barnets rättigheter
Utgivningsår:2008
Omfång:34 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708111
Serie:Propositioner nr. 2007/08:111
Ämnesord:Internationell rätt , Offentlig rätt , Familjerätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB