SOU 2008:18 Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten - till nytta för brukaren - 9789138229217 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:18 Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten - till nytta för brukaren
   
 
Titel:SOU 2008:18 Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten - till nytta för brukaren
Utgivningsår:2008
Omfång:132 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229217
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen för en kunskapsbaserad socialtjänst
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:18
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 204 SEK exkl. moms

 

Kunskap om sociala insatsers resultat och vad som ger god kvalitet och avsedd effekt är på många sätt en förutsättning för en väl fungerande socialtjänst.
 
  © 2017 Jure AB