SOU 2008:23 Konsulär katastrofinsats - 9789138229293 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:23 Konsulär katastrofinsats
   
 
Titel:SOU 2008:23 Konsulär katastrofinsats
Utgivningsår:2008
Omfång:142 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229293
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:SAKU - Kommittén om statens ansvar vid katastrofer utomlands
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:23
Ämnesord:Offentlig rätt , Internationell rätt

Pris: 204 SEK exkl. moms

 

Detta är en utredning om statens ansvar att agera vid extraordinära situationer. Hur ser statens ansvar ut vid händelser som kräver insatser utöver det vanliga konsulära biståndet? Uppdraget följer efter händelser såsom flodvågskatastrofen år 2004 och Libanonkrisen år 2006 och avser statens ansvar i förhållande till den enskilde individen, försäkringsbolag och researrangörer.
 
  © 2017 Jure AB