SOU 2008:36 Svenska Spels nätpoker - 9789138229514 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:36 Svenska Spels nätpoker
– en utvärdering
   
 
Titel:SOU 2008:36 Svenska Spels nätpoker – en utvärdering
Utgivningsår:2008
Omfång:232 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229514
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Nätpokerutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:36
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

Nätpokerutredningen har haft i uppdrag att utvärdera AB Svenska Spels tillstånd att anordna och förmedla pokerspel över Internet. De erfarenheter som gjorts i utredningsarbetet talar för att Svenska Spel i alla delar har följt villkoren i tillståndet. Ttredningen ser få behov av ändringar av de villkor som i dag gäller för verksamheten.
 
  © 2017 Jure AB