SOU 2008:9 Transportinspektionen - 9789138229057 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:9 Transportinspektionen
– En myndighet för alla
   
 
Titel:SOU 2008:9 Transportinspektionen – En myndighet för alla
Anmärkning:Delbetänkande. Se även bilagedelen. Se även SOU 2008:44 och SOU 2008:45.
Utgivningsår:2008
Omfång:133 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229057
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Transportstyrelseutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:9
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 204 SEK exkl. moms

 

I betänkandet utreds ansvar och uppgifter för en ny inspektionsmyndighet, Transportinspektionen, för samtliga trafikslag - järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Verksamheten skall omfatta norm- och tillståndsgivning samt tillsynsregler. Myndigheten skall också vara registermyndighet och företräda Sverige i de organisationer där regelutveckling inom myndighetens ansvarsområde sker. Den nya verksamheten skall inleda sin verksamhet den 1 januari 2009.
 
  © 2017 Jure AB