SOU 2008:9 Transportinspektionen - Bilaga - 9789138229064 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:9 Transportinspektionen - Bilaga
– En myndighet för all trafik
   
 
Titel:SOU 2008:9 Transportinspektionen - Bilaga – En myndighet för all trafik
Anmärkning:Se även huvuddelen. Se även SOU 2008:44 och SOU 2008:45.
Utgivningsår:2008
Omfång:341 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229064
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Transportstyrelseutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:9
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 336 SEK exkl. moms

 

I bilagedelen sammanfattas de flesta av de analyser som ligger till grund för utredningens rekommendationer och konsekvensbeskrivningar.
 
  © 2017 Jure AB