SOU 2008:54 Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring - 9789138229880 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:54 Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring
   
 
Titel:SOU 2008:54 Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring
Anmärkning:Delbetänkande.
Utgivningsår:2008
Omfång:535 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229880
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2007 års utredning om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:54
Ämnesord:Offentlig rätt , Försäkringsrätt , Arbetsrätt

Pris: 430 SEK exkl. moms

 

Utredaren skall lämna förslag på hur den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen skall omformas till en obligatorisk försäkring som vid arbetslöshet ger de försäkrade som uppfyller arbetsvillkoret en ersättning baserad på förlorad förvärvsinkomst. En utgångspunkt har varit att de personer som är medlem i en a-kassa och i den nuvarande medlemsbaserade arbetslöshetsförsäkringen redan har rätt till sådan ersättning skall beröras så lite som möjligt av förslagen. Det som krävs för att göra arbetslöshetsförsäkringen obligatorisk är därför en kompletterande arbetslöshetsförsäkring för de personer som inte är medlem i en a-kassa. Dessa personer har i dag vid förlorat heltidsarbete bara rätt till ett lågt grundbelopp på 320 kr per dag i stället för inkomstrelaterad ersättning med upp till 680 kr per dag. Utredarens förslag till en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring kan med vissa övergångsbestämmelser börja gälla från och med den 1 januari 2010.
 
  © 2017 Jure AB