SOU 2008:55 Kustbevakningens rättsliga befogenheter - 9789138229910 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:55 Kustbevakningens rättsliga befogenheter
   
 
Titel:SOU 2008:55 Kustbevakningens rättsliga befogenheter
Utgivningsår:2008
Omfång:756 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229910
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om kustbevakningens befogenheter
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:55
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 430 SEK exkl. moms

 

Samhällets samlade brottsbekämpande resurser kan utnyttjas effektivare och fler brott beivras om Kustbevakningen i ökad utsträckning kan utnyttjas som en självständig resurs vid sidan av polisen och tullen, menar utredningen.

Några av förslagen, i korthet:
- Kustbevakningen ges en tydligare roll och en utökad rätt att inleda förundersökning om sådana brott som har ett naturligt samband med myndighetens huvuduppdrag att bedriva sjöövervakning
- Utöver vad som gäller i dag, skall bl.a. vissa brott som rör sjötrafik, sjösäkerhet, fiske och miljö kunna utredas av Kustbevakningen i de fall där man upptäcker brottet
- Kustbevakningstjänstemän skall, vid sådana brott, kunna utreda brottet direkt på platsen och får därför i allt väsentligt samma befogenheter som polismän att ingripa omedelbart.

Utredningens förslag omfattar bl.a. en helt ny lag och förordning för Kustbevakningen.
 
  © 2017 Jure AB