SOU 2008:61 Krisberedskapen i grundlagen - 9789138230008 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:61 Krisberedskapen i grundlagen
– översyn och internationell utblick
   
 
Titel:SOU 2008:61 Krisberedskapen i grundlagen – översyn och internationell utblick
Anmärkning:Expertgruppsrapport XIII
Utgivningsår:2008
Omfång:242 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230008
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Grundlagsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:61
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

Utredningen utgör redovisningen av ett uppdrag som Grundlagsutredningen lämnat til en expertgrupp. I rapporten behandlas regeringsformens regler om krig och krigsfara. Vidare diskuteras frågan om det i regeringsformen bör införas regler som ger ett ökat handlingsutrymme för statsmakterna i civilia kriser. I en bilaga till rapporten finns bl.a. en genomgång av konstitutionella regler rörande krig och andra extraordinära förhållanden i andra europeiska länder.
 
  © 2017 Jure AB