Ds 2008:44 Vissa internationella adoptionsfrågor - 9789138230084 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:44 Vissa internationella adoptionsfrågor
   
 
Titel:Ds 2008:44 Vissa internationella adoptionsfrågor
Utgivningsår:2008
Omfång:46 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230084
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:44
Ämnesord:Offentlig rätt , Familjerätt

Pris: 171 SEK exkl. moms

 

I promemorian redovisas förslag till vissa ändringar i lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling (LIA) vad gäller 6 § och 6a § rörande auktorisation av sammanslutningar som förmedlar internationella adoptioner. Vidare föreslås att fördelningen av statsbidraget, som fördelas av Myndigheten för internationella adoptionsfrågor till auktoriserade adoptionssammanslutningar och adopterades organisationer, skall regleras i en särskild förordning.
 
  © 2017 Jure AB