SOU 2008:64 Kontinuitet och förändring - 9789138230053 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:64 Kontinuitet och förändring
   
 
Titel:SOU 2008:64 Kontinuitet och förändring
Utgivningsår:2008
Omfång:304 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230053
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Public service-utredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:64
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

Denna utredning har haft till uppdrag att utifrån de gällande villkoren för radio och TV i allmänhetens tjänst analysera om det finns behov av förändringar i villkoren inför nästa tillståndsperiod, som inleds den 1 januari 2010. Ambitionen har varit att föreslå förändringar som stärker public service-företagens självständighet och oberoende från staten samtidigt som deras effektivitet säkerställs. Utredningens principiella utgångspunkt är att företagen ska detaljregleras i så liten utsträckning som möjligt. Minskad detaljreglering ökar självständigheten men innebär också att public service-företagen själva måste ta ett större ansvar för att möta de krav som riksdag och regering formulerar i framför allt sändningstillstånden. Finansieringen genom avgifter medför samtidigt legitima krav på tydlig redovisning och uppföljning.

 
  © 2017 Jure AB