SOU 2008:70 Slutförvaring av kärnavfall - 9789138230220 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:70 Slutförvaring av kärnavfall
– Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2007
   
 
Titel:SOU 2008:70 Slutförvaring av kärnavfall – Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2007
Utgivningsår:2008
Omfång:134 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230220
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Statens råd för kärnavfallsfrågor (KASAM)
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:70
Ämnesord:Miljörätt , Offentlig rätt

Pris: 204 SEK exkl. moms

 

Detta är Kärnavfallsrådets yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall.

Kärnavfallsrådets bedömning är att reaktorinnehavarna, genom SKB:s Fud-program 2007, har uppfyllt kraven i 12 § kärntekniklagen. Rådet har dock i sin granskning identifierat ett antal frågeställningar och brister som redovisas i betänkandet.

Frågeställningar av särskild betydelse som rådet har identifierat i sin granskning är:

- oklarheter avseende buffert, återfyllnad och förslutning
- vikten av att SKB tydligt redogör för de bedömningar som ligger till grund för platsvalet
- säkerhetsanalysen och dess interna roll inom SKB

Rådet konstaterar att det återstår en hel del forskning och teknikutveckling för att SKB skall kunna lämna in kompletta ansökningar enligt miljöbalken och kärntekniklagen till den av SKB planerade tidpunkten mitten av år 2010.
 
  © 2017 Jure AB