Ds 2008:50 Sammansättningsreglerna i Högsta domstolen och regeringsrätten - 9789138230213 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:50 Sammansättningsreglerna i Högsta domstolen och regeringsrätten
   
 
Titel:Ds 2008:50 Sammansättningsreglerna i Högsta domstolen och regeringsrätten
Utgivningsår:2008
Omfång:78 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230213
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:50
Ämnesord:Processrätt , Offentlig rätt

Pris: 176 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att de lagstadgade kraven på att Högsta domstolen och Regeringsrätten skall vara indelade i avdelningar tas bort. Enligt förslaget skall det överlåtas åt domstolarna att besluta om domstolen skall vara indelad i avdelningar. Vidare föreslås förändringar i sammansättningsreglerna. Sammantagna väntas förslagen leda till ökad effektivitet. Till följd av detta kan domstolarna ägna mer tid åt prejudikatbildning.
 
  © 2017 Jure AB