SOU 2008:68 Bygg - helt enkelt! - 9789138230183 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:68 Bygg - helt enkelt!
   
 
Titel:SOU 2008:68 Bygg - helt enkelt!
Utgivningsår:2008
Omfång:496 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230183
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Byggprocessutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:68
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 859 SEK exkl. moms

 

Denna utredning haft i uppdrag att undersöka möjligheterna att ytterligare förenkla och förtydliga de regler som styr den fysiska planeringen och vissa byggrelaterade frågor. I april 2008 fick utredningen ytterligare i uppdrag att utreda möjligheten att i viss utsträckning begränsa tillämpningsområdet för lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m.
 
  © 2017 Jure AB