SOU 2008:72 Effektivare signaler - 9789138230299 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:72 Effektivare signaler
   
 
Titel:SOU 2008:72 Effektivare signaler
Utgivningsår:2008
Omfång:621 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230299
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Frekvensutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:72
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 430 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås som politiskt mål att det alltid skall gå att använda mobiltelefoni och en grundläggande datakommunikationstjänst var man än befinner sig i Sverige. Dessutom bör hela Sveriges befolkning ha möjlighet att använda trådlöst bredband i hemmet och på arbetsplatsen senast år 2013. När det gäller områden där ingen kommersiell utbyggnad av mobilnät kan förväntas, drar utredningen slutsatsen att upphandling av sådan utbyggnad är bättre ur samhällsekonomisk synpunkt än att ställa täckningskrav som villkor för radiofrekvenstillstånd.
 
  © 2017 Jure AB