SOU 2008:114 Försörjningskrav vid anhöriginvandring - 9789138231081 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:114 Försörjningskrav vid anhöriginvandring
   
 
Titel:SOU 2008:114 Försörjningskrav vid anhöriginvandring
Utgivningsår:2008
Omfång:206 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:9789138231081
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Försörjningskravsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:114
Ämnesord:Offentlig rätt , Internationell rätt

Pris: 226 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att Sverige - i likhet med övriga EU-länder - ska införa ett försörjningskrav som villkor för anhöriginvandring. Försörjningskravet innebär två saker. För det första ska den som vill få hit sina anhöriga arbeta eller på annat sätt kunna försörja sig själv. För det andra ska han eller hon ha en bostad som är tillräckligt stor för hela familjen.

Försörjningskravet tar sikte på anhöriga till tredjelandsmedborgare (dvs. medborgare i land utanför EU, EES och Schweiz) och till statslösa.
 
  © 2017 Jure AB