SOU 2008:48 Better Management of the Marine Environment - 9789138230237 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:48 Better Management of the Marine Environment
   
 
Titel:SOU 2008:48 Better Management of the Marine Environment
Anmärkning:Engelsk version.
Utgivningsår:2008
Omfång:192 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230237
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Havsmiljöutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:48
Ämnesord:Miljörätt , Offentlig rätt

Pris: 226 SEK exkl. moms

 

An abbreviated version, in English, of SOU 2008:48 En utvecklad havsmiljöförvaltning.
 
  © 2017 Jure AB