Ds 2000:56 Effektivare tvistlösning på teleområdet - 9138213184 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2000:56 Effektivare tvistlösning på teleområdet
   
 
Titel:Ds 2000:56 Effektivare tvistlösning på teleområdet
Utgivningsår:2000
Omfång:130 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138213184
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:56
Ämnesord:Offentlig rätt , Processrätt

Pris: 129 SEK exkl. moms

 

Detta är en analys av utformningen av regler för lösning av tvister som kan uppkomma mellan operatörer på telemarknaden, i första hand mobiltelemarknaden. Här föreslås bl.a. att Post- och telestyrelsens befogenhet att lösa tvister utvidgas till att omfatta alla typer av tvister som rör tillämpning av telelagen.
 
  © 2017 Jure AB