Ds 2000:45 En specialdomstol för utlänningsärenden - 9138212684 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2000:45 En specialdomstol för utlänningsärenden
   
 
Titel:Ds 2000:45 En specialdomstol för utlänningsärenden
Anmärkning:Se prop. 2004/05:170.
Utgivningsår:2000
Omfång:115 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138212684
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:45
Ämnesord:Offentlig rätt , Processrätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

Förslagen i promemorian bygger vidare på förslagen från Kommittén om ny instans- och processordning i utlänningsärenden (NIPU) och här föreslås ett alternativ med en specialdomstol som andra och sista instans.
 
  © 2017 Jure AB