Prop. 2008/09:115 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar - 200809115 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:115 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar
   
 
Titel:Prop. 2008/09:115 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar
Utgivningsår:2009
Omfång:66 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809115
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:115
Ämnesord:Familjerätt , Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

Enligt lagförslaget skall kommuner bli skyldiga att godkänna förskolor, fritidshem samt alternativa pedagogiska omsorgsformer i enskild regi, om verksamheten håller samma nivå på kvalitet och säkerhet som motsvarande offentlig verksamhet.

De skall också bli skyldiga att ge bidrag (barnomsorgspeng) till sådan godkänd verksamhet om den är öppen för alla barn som ska tas emot i motsvarande offentlig verksamhet, med vissa undantag, och inte tar ut oskäligt höga avgifter.

 
  © 2017 Jure AB