SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden - 9789138231463 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden
   
 
Titel:SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden
Utgivningsår:2009
Omfång:310 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:9789138231463
Kommitte:Utredningen om en nationell cancerstrategi
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 290 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår en långsiktig strategi för att klara en framtida ökning av antalet cancerfall.

Utredningen konstaterar att ökningen av antalet personer som insjuknar i cancer kommer att ställa krav på sjukvården i ett framtidsperspektiv.

Även om en ökning av antalet cancerfall inte automatiskt innebär en motsvarande ökning av vårdbehoven är det enligt utredningen uppenbart att en långsiktig och målmedveten strategi för att möta utvecklingen är helt nödvändig om cancervården ska kunna behålla och förbättra sina resultat.

 
  © 2017 Jure AB