SOU 2009:22 En ny alkohollag - 9789138231609 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2009:22 En ny alkohollag
   
 
Titel:SOU 2009:22 En ny alkohollag
Anmärkning:2009:022
Utgivningsår:2009
Omfång:327 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138231609
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Alkohollagsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:22
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 290 SEK exkl. moms

 

Alkohollagsutredningen har gjort en översyn av alkohollagen och föreslår i sitt slutbetänkande en mängd olika ändringar.

Dels har man gjort en redaktionell och språklig översyn av det nuvarande regelverket, och dels kommer man med ändringar och preciseringar beträffande främst förutsättningarna för att erhålla serveringstillstånd. Ändringarna avser bl.a. cateringstillstånd, köks- och matkrav, anordnande av mässor, krav på personal samt serveringstider.

Sanktionssystemet föreslås ändras så att mildare påföljder utom i verkligt allvarliga fall ska vara ett försthandsalternativ i stället för återkallelse av tillståndet.

Vad gäller detaljhandeln föreslås att kommersiell förmedling av försäljning av starköl, vin och spritdrycker genom privatinförsel ska förbjudas. Dessutom vill man att gårdsförsäljning av alkoholdrycker inte bör tillåtas.

Slutligen föreslås ett förbud att bjuda underåriga på alkoholdrycker, samt vissa skärpningar av marknadsföringsreglerna.

 
  © 2017 Jure AB