SOU 2009:17 Kommunal kompetenskatalog - 9789138231562 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2009:17 Kommunal kompetenskatalog
– en problemorientering
   
 
Titel:SOU 2009:17 Kommunal kompetenskatalog – en problemorientering
Utgivningsår:2009
Omfång:133 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138231562
Kommitte:Grundlagsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:17
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 214 SEK exkl. moms

 

Rapporten är en redovisning av ett uppdrag från Grundlagsutredningen att behandla frågan om en avgränsning av statliga respektive kommunala uppgifter i regeringsformen, dvs. en kompetenskatalog.

Principiella synpunkter på frågeställningen redovisas grundade huvudsakligen på studier av den kommunalrättsliga och statsvetenskapliga littreaturen samt aktuella utredningsförslag.

 
  © 2017 Jure AB