SOU 2009:18 Två rapporter till Grundlagsutredningen - 9789138231579 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2009:18 Två rapporter till Grundlagsutredningen
   
 
Titel:SOU 2009:18 Två rapporter till Grundlagsutredningen
Utgivningsår:2009
Omfång:125 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138231579
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Grundlagsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:18
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 214 SEK exkl. moms

 

Rapporterna (SOU 2009:18) utgör redovisningen av två uppdrag som lämnats av Grundlagsutredningen.

- Tillsättning av högre statliga tjänster i Europa - en kartläggning av Anna Khakee, fil. dr vid Graduate Institute of International and Development Studies, Geneve.

- Sexuell läggning och ras i 2 kap. 15 § regeringsformen av Lotta Lerwall, universitetslektor vid Uppsala universitet.
 
  © 2017 Jure AB