SOU 2009:26 Det växande vattenbrukslandet - 9789138231661 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2009:26 Det växande vattenbrukslandet
   
 
Titel:SOU 2009:26 Det växande vattenbrukslandet
Utgivningsår:2009
Omfång:194 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138231661
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Vattenbruksutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:26
Ämnesord:Fastighetsrätt , Miljörätt

Pris: 239 SEK exkl. moms

 

Vattenbruksutredningen menar i sitt betänkande att en nationell strategi bör utarbetas för att ge vattenbruket i Sverige bättre förutsättningar att växa inom ekologiskt hållbara ramar.

För att underlätta för att en ekonomisk och ekologisk bärkraftig odling av fisk/skaldjur ska kunna utvecklas presenteras en handlingsplan, där bland annat dessa punkter ingår:

- Fiskeriverket ges förstärkt uppdrag att samordna vattnenbruksfrågorna.
- Förenklade rutiner och förkortade handläggningstider vid ansökan om tillstånd för vattenbruk.
- Områden av riksintresse för vattenbruket pekas ut.
- SLU får i uppdrag att övervaka och analysera vattenbrukets miljöeffekter.
- En informationssatsning om fördelarna med odlad fisk och odlade skaldjur ska ges stöd.
- Satsningar på utbildning, kompetensutveckling och forskning.
- Förbättrad kapitalförsörjning genom säkrad medfinansiering och statliga räntegarantier investeringar i vattenbruk.
 
  © 2017 Jure AB