SOU 2009:27 Ta klass - 9789138231692 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2009:27 Ta klass
   
 
Titel:SOU 2009:27 Ta klass
Utgivningsår:2009
Omfång:295 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138231692
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Yrkesdansarutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:27
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 284 SEK exkl. moms

 

Utredningen har tittat på förutsättningarna för en svensk yrkesdansarutbildning med inriktning på klassisk dans.

Dansarutbildningen föreslås skiljas ut från grundskolan och gymnasieskolan samt att huvudmannaskapet ska tas över av staten. Dansarskolan föreslås bli en ny skolform i det offentliga skolväsendet, och finansieras statligt fullt ut. Den ska utgöra ett alternativ till grundskolans årskurser 4-9 och gymnasieskolan.

En ny myndighet föreslås ansvara för den förberedande dansarutbildningen och yrkesdansarutbildningen: Dansarskolan. Undervisningen ska däremot bedrivas under namnet Kungliga Svenska balettskolan.

På grund av den begränsade arbetsmarknaden och möjligheterna att fylla klasserna med kvalificerade elever föreslås antalet utbildningsplatser på gymnasial nivå minskas från 90 till 66. Antalet utbildningsplatser på grundskolenivå i Stockholm, Göteborg och Piteå föreslås däremot vara oförändrat 280. Utbildningen i Malmö föreslås avvecklas.
 
  © 2017 Jure AB